ഫൊക്കാന നാഷണൽ കൺവെൻഷന്റെ ജനറൽ കൺവീനർ ആയി ജെയിംസ് ജോസഫിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements


28 February 2023

ഫൊക്കാന നാഷണൽ കൺവെൻഷന്റെ ജനറൽ കൺവീനർ ആയി ജെയിംസ് ജോസഫിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു

ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ
വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡിസി യിൽ 2024 ജൂലൈയിൽ നടുക്കുന്ന ഫൊക്കാനനാഷണൽ കൺവെൻഷൻന്റെ ജനറൽ കൺവീനർ ആയിജെയിംസ് ജോസഫിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതായി ഫൊക്കാനപ്രെസിഡന്റ് ഡോ. ബാബു സ്റ്റീഫൻ അറിയിച്ചു.

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡിസി യിൽ 1992 ൽനടന്ന ചരിത്ര വിജമായിരുന്നഫൊക്കാന കൺവേഷൻ ന്റെവിജയത്തിൽ നിർണായകപങ്കുവഹിച്ചിരുന്ന ജെയിംസ് ജോസഫ്, രജിസ്‌ട്രേഷൻ , എന്റർടൈൻമെന്റ്, ഫുഡ് തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ തന്റെ പ്രവർത്തന മികവ്തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഭവ സമ്പത്തു മായിട്ടാണ് 2024 നടക്കുന്ന ഫൊക്കാനനാഷണൽ കൺവെൻഷന്റെജനറൽ കൺവീനർ ആയി ചുമതലഏൽക്കുന്നത്.

കേരള കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി യുടെആദ്യകാല സെക്രട്ടറി ആയുംഎഡിറ്റർ ആയും മറ്റു വിവിധ കമ്മറ്റികളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കഴിവ്തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വാഷിങ്ങ്ടൺ ഡി.സി. യിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാമുഖ്യ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ്. ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തോട് ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ജെയിംസിന്റെ കഴിവ് ഏവരും പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

വാഷിംഗ്‌ടൺ ഡിസിയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ചരിത്രവിജയ മായിരുന്നു താര നിശകളും അഞ്ചു തവണ ഗാന ഗന്ധർവ്വൻയേശുദാസിന്റെ യും ചിത്ര, സുജാതജയചന്ദ്രൻ എംജി ശ്രീകുമാർ, ബിജുനാരായൺ തുടങ്ങിയവരുടെഗാനമേള കളുടെയും സ്പോൺസർആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കലാസംകാരിക രംഗത്തും തന്റേതായ വെക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച ജെയിംസ് ജോസഫ് 2024 വാഷിങ്ങ്ടൺ ഡി സി യിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ കുറ്റമറ്റതാക്കി തീർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി ഡോ.കല ഷഹി അറിയിച്ചു.

2023 ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തിയതി തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്ന ഫൊക്കാന കേരളകൺവെൻഷനിൽ ഡെലിഗേറ്റ് കൂടിയാണ് ജെയിംസ് എന്ന് ട്രഷർ ബിജു ജോൺ അറിയിച്ചു.

ജെയിംസ് ജോസഫ്