ഫോമാ സെൻട്രൽ റീജിയൺ കലാമേള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

12 May 2022

ഫോമാ സെൻട്രൽ റീജിയൺ കലാമേള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

റോയി മുളകുന്നം

2022 മെയ് 28 ന് ഡെസ്പ്ലെയിൻസിലുള്ള ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ വച്ചുനടത്തപ്പെടുന്ന ഫോമാ സെൻട്രൽ റീജിയണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളകലാമേള(യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ) ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.റീജിയണൽ കൾച്ചറൽ കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ രെജ്ഞൻ എബ്രാഹമിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി .

സന്തോഷ് കാട്ടുകാരൻ കോ ചെയർ ജോർജ് മാത്യു,ജിതേഷ് ചുങ്കത്ത്,ജോസികുരിശുങ്കൽ , ആൽവിൻ ഷുക്കൂർ ,Dr. സിബിൾ ഫിലിപ്പ്, ആഷ് ലി ജോർജ്‌ എന്നിവർകമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായും റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ജോൺ പാട്ടപതി , ഫോമാജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി ജോസ് മണക്കാട്ട്,വുമൺസ് റെപ്പറസന്റെറ്റിവ് ജൂബിവള്ളിക്കളം,നാഷണൽ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ ജോൺസൺ കണ്ണൂക്കാടൻ, ആന്റോകവലയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവർ രക്ഷാധികാരികളായും വിപുലമായ കമ്മിറ്റികൾപ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.

റീജിയണൽ വിജയികളാകുന്ന കലാപ്രതിഭകൾക്ക് ഫോമാ കൺകൂൺകൺവൺഷൻ ഗ്രാൻറ് ഫിനാലെയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്അവസരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
മത്സര വിഭാഗത്തിലുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, റെജിസ്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ളവിവരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക് താഴെപ്പറയുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
ജോൺ പാട്ടപതി – 847 312 7152
രെജ്ഞൻ എബ്രാഹം – 847 287 0661
സന്തോഷ് കാട്ടുകാരൻ – 773 469 5048
ജിതേഷ് ചുങ്കത്ത് – 224 522 9157
Dr. സിബിൾ ഫിലിപ്പ് – 630 697 2241