ക്നാനായ റീജിയൻ യുവജന കോൺഫ്രൺസിന് ഉജ്ജ്വലതുടക്കം

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

sponsored advertisements

17 June 2022

ക്നാനായ റീജിയൻ യുവജന കോൺഫ്രൺസിന് ഉജ്ജ്വലതുടക്കം

ക്‌നാനായ റീജിയണിലെ എല്ലാം ഇടവകകളിലെയും മിഷണിലെയും യുവജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന യുവജന കോൺഫ്രൺസ് ” റീഡിസ്കവർ 2022″ ന് ന്യൂയോർക്കിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു.നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ആയി നടത്തപ്പെടുന്ന സംഗമം ചിക്കാഗോ രൂപത ക്‌നാനായ റീജിയൺ വികാരി ജനറൽ മോൺ.തോമസ്സ് മുളവനാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു . ഫൊറോന വികാരി ഫാ.ജോസ് തറയ്ക്കൽ, ഫാ. ബിബി തറയിൽ, ഫാ.ബിൻസ് ചേത്തലിൽ, ഫാ.ജോസഫ് തച്ചാറ,ഫൊറോന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്നും മിഷണിൽ നിന്നും രജീട്രർ ചെയ്ത യുവജനങ്ങൾ വിവിധ എയർ പോർട്ടിലായി വ്യാഴാഴ്ച എത്തി ചേർന്ന യുവജനങ്ങളെ ഇടവക ജനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടു വന്നു.യുവജനങ്ങൾ തന്നെ അടങ്ങുന്ന വിവിധ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്., വി.കുർബാന, വിഞ്ജാന പ്രദമായ ക്ലാസ്സുകൾ, ഉല്ലാസപരുപാടികൾ , ക്രൂസ്സ് , ക്യാമ്പ് ഫയർ , മീറ്റ് 8 ഗ്രീറ്റ് തുടങ്ങിയ പരുപാടികൾ പുതുമയാർന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പ് യുവജനങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ ദിശാബോധം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതുവഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ക്നാനായ റീജിയൺ യുവജനങ്ങളുടെ വരും വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള കർമ്മ പരിപാടികളും ഇതിൽ ആവിഷ്കരിക്കും. ഈ സംഗമം യുവജനങ്ങളിൽ ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമാകുവാൻ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.