ഫിലാഡെൽഫിയ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി പഠനയാത്ര നടത്തി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

15 June 2022

ഫിലാഡെൽഫിയ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റി പഠനയാത്ര നടത്തി

ഫിലാഡെൽഫിയ ക്നാനായ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൈബിൾ പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.ദാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലാൻകാസ്റ്ററിലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ലൈവ്‌ പ്രോഗ്രാം കാണുവാൻ എല്ലാവർക്കും അവസരം ഒരുക്കിയാണ് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് .65ഓളം പേർ പങ്കെടുത്ത യാത്ര ഏവരിലും പുത്തൻ അനുഭവവും ബൈബിൾ വിജ്ഞാനവും നേടി കൊടുത്തു.