ഓർമാ ഒറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ: ഭൂഖണ്ഡാന്തര പ്രസംഗപരമ്പര; സമ്മാനം മൂന്നു ലക്ഷം

sponsored advertisements

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

13 November 2022

ഓർമാ ഒറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ: ഭൂഖണ്ഡാന്തര പ്രസംഗപരമ്പര; സമ്മാനം മൂന്നു ലക്ഷം

പി ഡി ജോർജ് നടവയൽ

ഫിലഡൽഫിയ /കോട്ടയം: ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമുള്ള ” ഓർമാ ഒറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ -2023″ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ആദ്യ ഭൂഖണ്ഡാന്തര പ്രസംഗ മത്സര പരമ്പരയ്ക്ക്, ഓർമ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാലൻ്റ് പ്രമോഷൻ ഫോറം നേതൃത്വം നൽകുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ളീഷിലും, രണ്ട് ഒന്നാം സമ്മാന വിജയികൾക്ക് അര ലക്ഷം രൂപാ വീതം സമ്മാനിയ്ക്കും. കാൽ ലക്ഷം രൂപാ വീതമുള്ള രണ്ട് രണ്ടാം സമ്മാനങ്ങളും, പതിനയ്യായിരം രൂപാ വീതമുള്ള രണ്ട് മൂന്നാം സമ്മാനങ്ങളും നൽകും. ‘ഡോ. അബ്ദുൾ കലാം പുരസ്കാര’ത്തിനുള്ള വിദ്യാ-കലാലയത്തെയും കണ്ടെത്തും. മെഗാ ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും എന്നാൽ മികച്ച പ്രസംഗം കാഴ്ച്ച വയ്ക്കുന്നവരുമായ പ്രസംഗകർക്കെല്ലാം പ്രോത്സാഹന ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ നൽകും. ആകെ സമ്മാനം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ. ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടർഭാഗമായിട്ടാണ്, ഓർമ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസംഗ പരമ്പരയ്ക്ക് നേതൃത്വം ൻൽകുന്നത്. ഹൈ സ്കൂൾ- കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള മത്സരമാണിത്. 2003 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ ആയിരിക്കണം മത്സരാർത്ഥിയുടെ ജനനത്തിയതി. 2022 നവംബർ 15 മുതൽ 2023 ആഗസ്റ്റ് 7 വരെ പരമ്പര തുടരും. (For details, visit: Ormaspeech – Facebook & Instagram).

2022 നവംബർ പതിനഞ്ചു മുതൽ, 2023 ഫെബ്രുവരി 28 വരെ ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരം. “സ്വാതന്ത്ര്യം ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ” (Freedom through Teachers, the Enlighteners) എന്ന വിഷയത്തിൽ, അഞ്ചു മിനിട്ടിൽ കവിയാത്ത പ്രസംഗം, വീഡിയോ റിക്കോഡ് ചെയ്ത്, ormaspeech@gmail.com (ഓർമാസ്പീച്ച്@ജിമെയിൽ.കോം) എന്ന ഈമെയിലിൽ അയച്ചു നൽകണം. പ്രസംഗ വീഡിയോയിൽ, തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ “എൻ്റെ പേര്-—— ആണ്” എന്നു വ്യക്തമായി പറയണം. ഗൂഗിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമും പൂരിപ്പിച്ചയക്കണം. ഗൂഗിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഓർമ സ്പീച്ച് എന്ന ഫെയ്സ് ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ലഭ്യമാണ്.

ഒന്നാം ഘട്ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മികവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപതു പ്രസംഗകരെയും, മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപതു പ്രസംഗകരെയും, ഓരോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒന്നു വീതം വൈൽഡ് കാർഡ് ജേതാക്കളെയും രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കളുടെ ലൈക്ക് നേടുന്ന പ്രസംഗമാണ് വൈൽഡ് കാർഡ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡം.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രസംഗകർക്ക് ഈടുറ്റ പ്രസംഗ പരിശീലന കളരിയിൽ ഫീസില്ലാതെ പ്രസംഗ പരിശീലനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകും.

2023 ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ, മെയ് 31 വരെ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരം. രണ്ടാംഘട്ട പ്രസംഗ വിഷയം 2023 മാർച്ച് 31ന് പ്രസിദ്ധമാക്കും. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രസംഗങ്ങളും വീഡിയോ റിക്കോഡ് ചെയ്ത്, ormaspeech@gmail.com (ഓർമാസ്പീച്ച്@ജിമെയിൽ.കോം) എന്ന ഈമെയിലിൽ അയച്ചു നൽകണം.

രണ്ടാം ഘട്ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മികവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്ത് ഇംഗ്ളീഷ് പ്രസംഗങ്ങളെയും പത്ത് മലയാളം പ്രസംഗങ്ങളെയും കണ്ടെത്തി ആ പ്രസംഗകരെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിന് അർഹരാക്കും. ഫൈനൽ റൗണ്ട് പ്രസംഗ മത്സരം 2023 ജൂൺ 16 മുതൽ 2023 ആഗസ്റ്റ് 7 വരെ നടക്കും. ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ വിഷയം 2023 ജൂൺ 16 ന് പ്രസിദ്ധമാക്കും. ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രണ്ടാം ഘട്ട വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അറിയിക്കും. ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾക്കും മെഗാ ക്യാഷ് അവാർഡുകൾക്കുമുള്ള പ്രസംഗകരെ നിശ്ച്ചയിക്കുക.

പ്രസംഗത്തിന് അനുഗുണമായ മുഖ ഭാവങ്ങളും ശരീര ഭാവങ്ങളും വീഡിയോയിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്ന വിധം ക്ളോസപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, പ്രസംഗം വിലയിരുത്തുവാൻ സഹായകം. ഫോൺ വെർട്ടിക്കലായി പൊസിഷൻ ചെയ്ത് റിക്കോഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ പ്രസംഗം റിക്കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അനുവാദമുണ്ട്. പ്രസംഗത്തുടക്കം മുതൽ പ്രസംഗാന്ത്യം വരെ റിടെയ്ക്കില്ലാതെ ഷൂട് ചെയ്തതായിരിക്കണം അയച്ചു തരുന്ന വീഡിയോ. ട്രയൽ വീഡിയോകൾ എഡിറ്റു ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അയക്കരുത്.

സഭാ കമ്പം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് (The ability to speak without stage fear), അക്ഷര സ്ഫുടത (Precision of pronunciation), ഭാഷാശുദ്ധി (Purity of language), ആശയ സ്ഫുടത (Clarity of ideas and thoughts), ധാരാവാഹിത്വം (Fluency of language), സന്ദർഭോചിതമായ ശബ്ദനിയന്ത്രണം (Contextual voice control) എന്നീ മൂല്യ നിർണ്ണയോപാധികൾ മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് മാർക്കിടുക. മത്സരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ മാതാവോ, അതല്ലെങ്കിൽ പിതാവോ മലയാളിയായിരിക്കണം. 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓർമാ ഇൻ്റർനാഷനൽ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ക്യാഷ് അവാർഡുകളും പുരസ്കാര ഫലകങ്ങളും പുരസ്കാര പത്രങ്ങളും സമ്മാനിക്കും. നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിജയികൾക്ക് അയച്ചു നൽകും.

അമേരിക്കയിൽ ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനും മോട്ടിവേറ്റർ എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായ ജോസ് തോമസ് ചെയർമാനായുള്ള ഓർമാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാലൻ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഫോറമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഡോ. ഫ്രെഡ് മാത്യൂ മുണ്ടയ്ക്കൽ (എറണാകുളംവിസാറ്റ് ആട്സ് ആൻ്റ് സയൻസ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ), ഷൈൻ ജോൺസൺ (റിട്ടയേഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് തേവര സേക്രഡ് ഹാർട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ), കുവൈറ്റിലെ പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ചെസ്സിൽ ചെറിയാൻ കവിയിൽ, കേരളത്തിലെ യുവ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാനുമായ എബി ജോസ്, നഴ്സിങ്ങ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തന മികവുള്ള ഷിജി സെബാസ്റ്റ്യൻ ( കെ എസ് ഏ) എന്നിവരാണ് ഓർമാ ടാലൻ്റ് പ്രൊമോഷൻ അംഗങ്ങൾ. ജോർജ് നടവയൽ (പ്രസിഡൻ്റ്), ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ജോസ് ആറ്റുപുറം (ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് ചെയർമാൻ), റോഷിൻ പ്ളാമൂട്ടിൽ (ട്രഷറാർ), ഡോ. ജോർജ് എബ്രാഹം (ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്),ജോയി. പി വി (ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി) എന്നിവർ എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങൾ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ജോസ് തോമസ് (josthomaspala@gmail.com), എബി ജോസ് (91-9447702117), ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ (91-9447302306), ജോസ് ആറ്റുപുറം (attupuram.jose@gmail.com).

കേരളത്തിനു വെളിയിൽ താമസ്സിക്കുന്ന മലയാളിക്കുടുംബങ്ങളും, അവരുടെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച്, ബഹുമാനം, സാഹോദര്യം, അന്തസ്സ്, കാരുണ്യം, എന്നീ വിശേഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾക്കും പെരുമാറ്റ മൂല്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി, പഴമയേയും പുതുമയേയും ചേരുമ്പടി ചേർത്ത്, ലോകനന്മയ്ക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന, ഭൂഖണ്ഡാന്തര സംഘടനയാണ് ഓർമാ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന ഓവർസീസ് റസിഡൻ്റ് മലയാളീ അസ്സോസിയേഷൻ. അമേരിക്കയിലെ ഫിലഡൽഫിയയിൽ 2009 ൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ശാഖകൾ ഉണ്ട്.

മൂല്യച്യുതിയുടെ മാമാങ്കങ്ങൾ കൊണ്ട് കലുഷിതമായ കേരളത്തിലെ ആനുകാലികജീവിത ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നത്, മികച്ച വാഗ്മികളുടെയും ജീവിത മാതൃകകളുടെയും മൂല്ല്യാധിഷ്ഠിത പൗരധർമ്മ പാഠ്യഭാഗങ്ങളുടെയും അഭാവത്തെയാണ്. മലയാളികൾ ഈ ദശകങ്ങളിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്നു വ്യാപിച്ചതിനാൽ, കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വളർച്ചയിൽ, ഭൂഖണ്ഡാന്തര മലയാളികൾക്കാണ് മർഗനിർദ്ദേശകരാകാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് തെളിഞ്ഞുവരുന്ന ചിത്രം. ഗതകാല കേരള-മലയാള ഭൂമികയിൽ നിന്ന് ദുഗ്ദ്ധം നുകർന്നു വളർന്നവർ, അമ്മ നാടിന് നന്മകളെ തിരിച്ചു സമ്മാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭഗമാണ് ‘ഓർമാ ഒറേറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ്-2023 പരമ്പര’ എന്ന് ഭാരവാഹികൾ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇത്തരം പ്രചോദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഓർമാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

വിവിധ വിദ്യാലയാധികൃതരുടെ അഭ്യർഥന പരിഗണിച്ച് പുതിയ തിയതികളും സമ്മാനഘടനയും കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നൂ എന്ന് ഓർമ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാലൻ്റ് പ്രമോഷൻ ഫോറം ചെയർമാൻ ജോസ് തോമസ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മത്സരവിവരങ്ങൾ ഇതോടെ പരിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നൂ എന്ന് ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി.

കോട്ടയം പ്രസ്സ് ക്ളബിൽ നടന്ന പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഓർമാ ഇൻ്റർനാഷഷണൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ, ഗാന്ധി ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ എബി ജോസ്, ഡോ. ഫ്രെഡ് മാത്യൂ മുണ്ടയ്ക്കൽ (എറണാകുളംവിസാറ്റ് ആട്സ് ആൻ്റ് സയൻസ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ) എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.