BREAKING NEWS

Chicago
CHICAGO, US
4°C

കിണറിന്റെ ആഴം (കവിത-വിനോദ് കാര്യാട്ടുപുറം )

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

sponsored advertisements


18 March 2022

കിണറിന്റെ ആഴം (കവിത-വിനോദ് കാര്യാട്ടുപുറം )

രു കൂട്ട മണ്ണ്
രണ്ടു കൂട്ട മണ്ണ്….
കൂട്ടകളിൽ
മണ്ണ് കോരിനിറച്ച്,
വടത്തിൽ കെട്ടി
മുകളിലേക്കു
വലിച്ചു വലിച്ചു
കയറ്റുന്നു…
ഒരു പട
രണ്ടു പട…
അങ്ങനെ
പടകൾ
പമ്പരത്തിന്റെ
ചുറ്റലായി,
ഭൂമിയുടെ
കറക്കമായി
ആഴങ്ങളിലേക്ക്
ഇറങ്ങുന്നു

ഇനിയും
എത്ര മണ്ണുകൾ
കോരിയെടുക്കണം;
ആർദ്രതയുടെ
പശിമയുള്ള
മണ്ണിനെ സ്പർശിക്കുവാൻ

നീ ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ
കിണറു കുത്തുന്നത്
കാണണമെന്ന്,
പടകളുടെ
കെട്ടിപ്പുണരലിൽ
മുട്ടകൾവിരിയുന്ന
മിടിപ്പുമായി,
മൺകട്ടകളെ ഉടച്ചുകൊണ്ട്
ജലം പൊട്ടിയൊഴുകുന്നത്
അറിയണമെന്ന്…

പരസ്പരം
കരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച്,
ആഴങ്ങളിലേക്ക്
നീ എത്തിനോക്കുമ്പോൾ
മണ്ണിൻ
ആഴത്തിലെ
നീരോട്ടത്തെ
നിന്റെ
കണ്ണുകളിലും
കണ്ടുഞാൻ