ശോശാമ്മ മത്തായി ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്സിൽ അന്തരിച്ചു

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

27 February 2023

ശോശാമ്മ മത്തായി ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്സിൽ അന്തരിച്ചു

മനു തുരുത്തിക്കാടൻ

ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: ആദ്യകാല മലയാളി കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഒരാളും മാർത്തോമ്മാ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച തിരുവല്ല പുറമറ്റം കാരയ്ക്കാ0 പൊയ്കയിൽ K M മത്തായിയുടെ ഭാര്യ ശോശാമ്മ മത്തായി (അമ്മിണി, 83) ചാറ്റ്സ് വർthൽ/Chatsworth അന്തരിച്ചു. നിരണം കണ്ണഴയത്ത്/Kangahzethu കുടുംബാംഗമാണ്. സംസ്കാരം പിന്നീട്. മക്കൾ: മേഴ്സി, ആബി, ആൻസി. മരുമക്കൾ: രഞ്ജൻ, ജാക്കി.