2022-ലെ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം;പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ ക്രിസ്മസ് (റവ. ഡോ. ജോസഫ് വർഗീസ്)

sponsored advertisements

stevencrifase

sponsored advertisements

sponsored advertisements


24 December 2022

2022-ലെ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം;പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലെ ക്രിസ്മസ് (റവ. ഡോ. ജോസഫ് വർഗീസ്)

റവ. ഡോ. ജോസഫ് വർഗീസ്

മറ്റൊരു ക്രിസ്മസ് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. “അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഈ ഭൂമിയിലെ അവന്റെ ജനത്തിന് സമാധാനം” എന്നതാണ് ക്രിസ്തുമസിന്റെ സന്ദേശം. സമാധാനം തേടിയാൽ എവിടെയും കണ്ടെത്താനാവില്ല. നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്ത്, നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടിയിൽ, നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കാണാൻ കഴിയില്ല. ദേശീയമായാലും അന്തർദേശീയമായാലും സമാധാനം നമ്മെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരിടത്ത് സമാധാനം കാണാം. ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവനുവേണ്ടി ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയാക്കുക.

2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള യഥാർത്ഥ സന്ദേശം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവരിലേക്ക് പങ്കിട്ടു. അക്കാലത്തെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനത. വയലിലെ ഇടയന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, അവരുടെ ആടുകളും എടയ വടികളും ഒഴികെ). ക്രിസ്തുമസിന്റെ കഥ പരിചിന്തിക്കുക: യഥാർത്ഥ ബൈബിളിലെ കഥ ഒരേ മനസ്സായിരുന്നു: ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നോക്കരുത്, രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്, അനുമാനത്തിലൂടെ, മനോഹരമായ കരോൾ പാടുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ പള്ളികളിലേക്ക് പോലും പോകരുത്. അവർ വ്യക്തമായിരുന്നു: ദൈവം തീർത്തും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വീടില്ലാത്ത, ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചത് — മധ്യ-കിഴക്കൻ ചൂടിൽ ഉയർന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കും അവയുടെ ചാണകത്തിനും ഇടയിൽ — ദൈവം നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിസ്സഹായനായ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൽ. അതാണ് കഥയുടെ കാതൽ.

യേശു ജനിച്ച സ്ഥലം അരികുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് — പാലസ്തീനിലെ ബേത്ത് എലോഹിം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പുറമ്പോക്ക് പട്ടണത്തിലാണ്, അത് അന്നും, അത് ഇപ്പോൾ അടിച്ചമർത്തൽ കൊളോണിയൽ അധിനിവേശത്തിൻ കീഴിലാണ്.
• വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പേരിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫലസ്തീനിയൻ കൗമാരക്കാരിയാണ് കഥയിലെ നായിക.
• ചിത്രങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച മഡോണ ആയിരുന്നില്ല മറിയം, ലളിതയും വിനയാന്വിതയുമായ ഒരു യുവതി. മറിയം ആലപിച്ച ഗാനം — ഒരുപക്ഷേ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വിപ്ലവഗാനം — യേശു ഉള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അധഃസ്ഥിത സമൂഹങ്ങളിൽ പൊതുവായുള്ള വ്യവഹാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്.

റവ. ഡോ. ജോസഫ് വർഗീസ്