വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ തിരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements


6 September 2022

വിശുദ്ധ എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ തിരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി


ജോർജ് കുട്ടി അമ്പാട്ട്

ചിക്കാഗോ: ചിക്കാഗോ മാർ തോമസ്ലീഹാ കത്തിഡ്രലിൽ വി. എവൂപ്രാസ്യമ്മയുടെ തിരുന്നാൾ കൊണ്ടാടി. സെപ്റ്റമ്പർ 4ന് രാവിലെ 11.15 ന് ചിക്കാഗോ രൂപതയുടെ മുൻ ചാൻസലറും, പാലാ രൂപതയുടെ വികാരി ജനറാളുമായ ഫ. സെബസ്റ്റ്യൻ വേന്താനത്തച്ചന്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നടന്ന ആഘോഷമായ പാട്ടുകുർബാനക്ക് കത്തിഡ്രൽ വികാരിയും വികാരിജനറാളുമായ ഫാ തോമസ് കടുകപ്പിള്ളി സഹകാർമികനായിരുന്നു.
ഫാ സെബാസ്റ്റ്യൻ വേത്താനാത്ത് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ ലളിത ജീവതത്തെകുറിച്ചും, അതിൻറെ ഇന്നിന്റെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചും വിശദികരിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര, ജനനം എന്ന മുന്ന് അക്ഷരങ്ങളിൽ തുടങ്ങി മരണം എന്ന മുന്ന് അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ ജീവിത യാത്രയെ നമ്മൾ ഏപ്രകാരം നയിക്കുന്നു എന്നതിനെ അശ്രയിച്ചാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിനും നരകത്തിനും നമ്മൾ അർഹരായി തിരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ യാത്രയിൽ വഴിവിളക്കായി ധാരളം പുരുഷൻന്മാരെയുംസ്തീകളെയും സഭ വിശുദ്ധന്മാരായി നൽകിയട്ടുണ്ട്.
75 വർഷം യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന വി എവുപ്രാസ്യമ്മ 1877_ൽ ത്യുശൂരിനടുത്തുള്ള കാട്ടുരിൽ ജനിച്ച് 1952-ൽ മരിച്ചു. 2014 -ൽ സഭ ഏവൂപ്രാസ്യമ്മയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാധാരണത്വത്തിന്റെ പര്യായമായി ലളിത ജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടാക്കിയ അമ്മ ഇന്ന് ഏവർക്കും മാതൃകയാണെന്ന് അച്ചൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കു ശേഷം ആഘോഷമായ ലദിഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിനുശേഷം ചെണ്ടമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കുരിശിൻ തൊട്ടി വരെ നടത്തിയ ഭകതിനിർഭരമായ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ഏവരും പങ്കെടുത്തു.
പ്രദക്ഷിണത്തിനു ശേഷം സ്നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇത്തവണ തിരുന്നാൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ്ത് ചിക്കാഗോ ഇടവകയിലെ തൃശൂർ നിവാസികളാണ്.