ഭാവ രാഗ താള ലയത്തോടെ ഭരതം ഡാൻസ് അക്കാഡമിയുടെ വാർഷികാഘോഷം

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

18 March 2023

ഭാവ രാഗ താള ലയത്തോടെ ഭരതം ഡാൻസ് അക്കാഡമിയുടെ വാർഷികാഘോഷം

പി ഡി ജോർജ് നടവയൽ

ഫിലഡൽഫിയ: ‘നൃത്ത വർഷിണി’ അവാർഡ് ജേതാവ് നിമ്മീ റോസ് ദാസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, ഭരതം ഡാൻസ് അക്കാഡമിയുടെ വാർഷികാഘോഷം, ഫിലഡൽഫിയയിൽ നൃത്തകലയുടെ പുതു ചരിത്രം കുറിച്ചു.
പ്രായഭേദമെന്യേ എൺപതു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഭരതനാട്യം, കഥക്, കുച്ചുപ്പുടി, മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ നൃത്തരൂപങ്ങളാടി അരങ്ങു വാണു. സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. പതിനാറ് ഡാൻസ് ഇനങ്ങളാണ് മനം കവർന്നാടിയത്. നൃത്തങ്ങൾക്ക് നിമ്മീറോസ് കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിച്ചു. കെയ്റ്റ്ലിൻദാസ് അമേരിക്കൻ ദേശീയഗാനവും, ജെയ്സൺ ഫിലിപ് ഭരതീയ ദേശീയഗാനവും ആലപിച്ചു. ജെയ്സൺ ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഗാനാലാപങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു. ജിജു മാത്യൂ , നെഡ് ദാസ് എന്നിവർ ഛായാഗ്രഹണം ചെയ്തു. ഫിലഡൽഫിയയിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്ളീൻലൈഫ് തീയേറ്ററിലായിരുന്നു ഭരതം ഡാൻസ് അക്കാഡമിയുടെ 2023 വർഷത്തെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ നടന്നത്.

നൃത്ത ശിക്ഷണത്തിലൂടെ കലാകാരികൾക്ക് ബഹുമുഖ ബുദ്ധി പ്രാവീണ്യമാണ് നിമ്മീറോസ് ദാസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആസ്വാദന ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു.

നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ആംഗികം, വാചികം, ആഹാര്യം, സാത്വികം, ഹസ്തമുദ്ര, പതാകം, ത്രിപതാകം, കർത്തരീമുഖം, അര്ദ്ധചന്ദ്രം, അരാളം, ശുകതുണ്ഡം, മുഷ്ടി, ശിഖരം, കപിന്ഥം, സൂചീമുഖം, പത്മകോശം, സർപ്പശിരസ്സ്, മൃഗശീർഷം, കാംഗുലം, അലപത്മം, ചതുരം, ഭ്രമരം, ഹംസാസ്യം, ഹംസപക്ഷം, സന്ദംശം, മുകുളം, ഊർണ്ണനാഭം, താമ്രചൂഡം, എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന 24 അസം‌യുക്ത മുദ്രകളും; അഞ്ജലി, കപോതം, കർക്കടം, സ്വസ്തികം, കടകാവർദ്ധമാനം, ഉത്സംഗം, നിഷധം, ദോളം, പുഷ്പപുടം, മകരം, ഗജദന്തം, അവഹിത്ഥം, വർദ്ധമാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന 13 സം‌യുക്ത മുദ്രകളും കലാകാരികൾ നിമ്മിയിൽ നിന്ന് അഭ്യസ്സിച്ചവതരിപ്പിച്ചു.

ഒമ്പതു മുഴം കസവു സാരി ഞൊറിവച്ചുടുത്ത് അരയിൽ ഓഡ്യാണം കെട്ടി, കസവുകര വച്ച ബ്ളൗവുസ് ധരിച്ച്, തലമുടി ഇടതുഭാഗവച്ചു വട്ടക്കെട്ടുകെട്ടി പൂമാല കൊണ്ടലങ്കരിച്ച്, നെറ്റിയിൽ ചുട്ടിയും, കാതിൽ തോടയും, കഴുത്തിൽ കാശുമാലയും,പൂത്താലിമാലയും അണിഞ്ഞ്, മുഖത്ത് ചായം തേച്ച് രംഗത്തെത്തിയ മോഹിനിയാട്ട നർത്തകി ചൊൽക്കെട്ട്, ജതിസ്വരം, വർണ്ണം, പദം, തില്ലാന, എന്നിങ്ങനെ മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ അവതരണ ഭംഗികളാൽ നൃത്താസ്വാദകരിൽ നിമ്മീ ദാസിൻ്റെ അദ്ധ്യാപന മികവിന് തങ്കവർണ്ണമേകി.

ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി (നൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പശ്ചാത്തല ഗാനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും, സാഹിത്യാർത്ഥങ്ങൾ ബോദ്ധ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെയും, മുദ്രകളെയും ഭാവങ്ങളെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്), ദൃശ്യസ്ഥലപരമായ ബുദ്ധി ( സ്റ്റേജിൻ്റെ വിസ്തൃതി മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ചുവടു വയ്പുകൾ, വെളിച്ചം വിതാനം എന്നിവയ്ക്കനുസരണമായി നൃത്തം ക്രമീകരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ്), ഗണിതപരവും യുക്തിചിന്താപരവുമായ ബുദ്ധി (താളം, മാത്ര, ചുവട്, മുദ്രകൾ എന്നിവ ക്രമബദ്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ആസ്വദിക്കുമ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി), സംഗീതപരമായ ബുദ്ധി (പിന്നണി, താളം, മേളം, ഗാനം ഇവയുടെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി), കായിക ബുദ്ധി (നൃത്തപ്രകടനത്തിലെ അഭ്യാസ്സം, അടവുകൾ, ചലനം, മുദ്രകൾ, ചടുലത, തുടങ്ങിയ കായിക വികാസബുദ്ധി), ആന്തരിക- വൈയക്തിക ബുദ്ധി (നൃത്താഭ്യാസവും, അവതരണവും, ആസ്വാദനവും തനത് ശൈലിയിലുള്ള പ്രകടനത്തിനും മനോധർമ്മാഭിനയത്തിനും മറ്റും പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധി), വ്യക്ത്യാന്തര ബുദ്ധി (നൃത്ത വേദികളിൽ വ്യത്യസ്ത ശൈലികളിലും സമ്പ്രദായത്തിലുമുള്ള നൃത്താവതരണ രീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി), പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധി (പ്രകൃതിയുടെ ജൈവികമായ താളം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നൃത്തപ്രകടനത്തിലും ആസ്വാദനത്തിലും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി), അസ്തിത്വപരമായ ബുദ്ധി (പ്രകടനത്തിലൂടെയും, ആസ്വാദനത്തിലൂടെയും അവനവനെക്കുറിച്ച് അവബോധം ഉളവാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ്) എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബഹുമുഖ ബുദ്ധി പ്രാവീണ്യമാണ് നവകലാകാരികളിൽ നൃത്ത ഗുരു എന്ന നിലയിൽ നിമ്മീ റോസ് ദാസ് സമൃദ്ധമാക്കുന്നത് എന്ന് ആസ്വാദകർ നന്ദിപത്രങ്ങളിൽ കുറിച്ചു വച്ചു.