ക്നാനായ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി പി ആർ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കങ്ങൾപൂർത്തിയായി

sponsored advertisements

sponsored advertisements

sponsored advertisements

14 June 2022

ക്നാനായ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി പി ആർ കമ്മിറ്റി ഒരുക്കങ്ങൾപൂർത്തിയായി

ക്നാനായ റീജിയൺ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന യുവജന കോൺഫ്രൺസ് ” റീഡിസ്കവർ ” ന്റെ ഒമ്പത് പേരടങ്ങുന്ന പി ആർ കമ്മിറ്റി കോർഡിനേഷൻ പൂർത്തിയായി. ജെറി,ആഷ്ലി,അലക്സ്,ക്രിസ്,അലിന,സയാന,ജെസ്ന,ആരതി,ഷാരോൺ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന 9 അംഗ കമ്മിറ്റി ജൂൺ 16 മുതൽ 19 വരെ നടക്കുന്ന കോൺഫ്രൺസിന്റെ പി ആർ കമ്മിറ്റിയായി ഉണർവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.